Cơ hội hợp tác nghề nghiệp

Với nhu cầu phát triển và mở rộng Shipaz đang cần tuyển các vị trí sau

STT Vị trí truyển dụng Số lượng Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ
01 Tuyển nhân viên giao nhận 10 Hà nội 2015-08-03
01 Tuyển nhân viên marketting 3 Hà nội
  • Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm
  • Chỉ mời phỏng vấn những cv đạt yêu cầu
  • Lưu ý : Chúng tôi không trả lại hồ sơ